УМКД Теориялық экономика және экономикалық практика
Рауф БадердиновАқмарал БекетаеваДарежан КушебинИскандер МергеновДінмұхаммед Рахымжан

УМКД Теориялық экономика және экономикалық практика

Билет 

ТЕОРИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫЛЫҚ ПРАКТИКА ПӘНІНЕН

 

АРАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫ БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР.

 

1.Экономика ұғымы. Экономиканың басты мәселелері.

2. Экономикалық теорияның пәні және функциясы.

3. Экономикалық теорияның негізгі даму кезеңдері.

4. Экономикалық қатынастар. Экономикалық категориялар. Экономикалық заңдар.

5. Экономикалық теорияның әдістері. Микро- және макроэкономикалық әдістердің     ерекшеліктері.

6. Экономикалық теория және экономикалық саясат. Позитивті және нормативті экономикалық теория.

7.Экономикалық ресурстар және оның түрлері. Ресурстар шектеулігінен туындалатын мәселелер.

8. Экономиканың өндірістік мүмкіндіктері. Өндіріс мүмкіндігінің қисығы.

9. Экономикалық жүйелердің типтері: еркін сауда экономикасы, аралас экономика, орталықтандырылған жоспарлы экономика. Әлеуметтік бағыттағы базар концепциясы. 

10. Мемлекеттік меншік. Мемлекеттік меншікті жекешелендіру. Меншікті мемлекет иелігінен алу.

11. Қазақстандағы жекешелендірудің ерекшеліктері.

12. Тауар өндірісінің типтері және мәні мен пайда болуының шарттары.

13. Тауар және оның қасиеттері. Құн заңы.

14. Ақша мәні және функциясы. Ақша массасы.

15. Меншік экономикалық карегория ретінде. Меншіктің тарихи типтері және формалары.

16. Базар пайда болуының экономикалық алғы шарттары.

17. Базар инфрақұрылымы және оның базардың жұмыс жасауындағы рөлі.

18. Сұраныс пен ұсыныс заңдылықтары және олардың өзара әрекеттестігі.

19.Бәсеке оның мәні және түрлері. Бәсеке пайданы теңестіру құралы ретінде.

20. Бәсеке әдістері. Арами (недобросовестная) бәсеке.

21 Базардың таза бәсекелі үлгісі және оның мәні.

22. Базардың таза монополиялы үлгісі. Табиғи монополия.

23. Базардың манополиялық бәсекелі үлгісі.Базардағы бағаға қатыссыз бәсекенің рөлі.

24. Базардың олигополиялық үлгісі. Олигополиялық базардағы баға белгігеу, тағайындау.

25. Монополиялық базардың әлеуметтік-экономикалық зардаптары.Антимонополиялық реттеулер.

26. Өндіріс функциялары және оның қасиеттері. Өндіріс факторларынан өнімділік шегінің кемуі заңдылықтары.

27.Өндіріс шығындары. Айқын және айқын емес шығындар.

28. Базарлы экономикадағы фирманың функциясы мен мақсаты.

29. Бухгалтерлік, нормалық және экономикалық пайда. Экономикалық пайданың жасалу жолдары.

30. Жалпы (валовой) және шекті көрсеткіштерді пайдалану арқылы пайданы барынша арттырудың жолдары мен шарттары.

31. Кәсіпкерлік ұғымы. Кәсіпкердің экономикадағы функциялары.

32. ҚР кәсіпкерліктің дамуы. «Бизнес жол картасы-2020» бағдарламасы.

33. Қысқа мерзімдегі өндіріс шығындары: тұрақты, айнымалы, орташа.

34. Кәсіпкерліктің ұйымдастыру-қақылық формалары. 

35. Жалақы еңбек бағасы ретінде. Жалақыны дифференцияциалау факторлары.

36. Жалақы жүйелері мен формалары. Нақты (номиналды) және тұрақты (реалды) жалақы.

37. Пайыз, капитал меншігінен факторлық табыс ретінде.

38. Бағалы қағаздар базары: мәні, құрылымы, экономикадағы рөлі.

39. Пайда мәні. Пайданың негізгі трактовкалары.

40. Жер базары, жер рентасы және оның түрлері. Жер бағасы.

41. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер.

42. Жиынтық сұраныстар мен жиынтық ұсыныстар. AD-AS жалпы тепе-теңдік үлгісі.

43. Экономиканың циклы. Цикл түрлері.

44. Мемлекеттің антициклдық саясаты.

45. Жұмыссыздық: мәні, себептері, формалары.

46. Қазақстан әлемнің 30 дамыған елдері қатарына енуінің  басымдылық бағыттарын жүзеге асырудағы міндеттері (ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халықтарына жолдауынан. 17-қаңтар 2014 ж.)

47. Инфляция: себептері, типтері.

48. Инфляцияның әлеуметтік-экономикалық зардабы. ҚР инфляция.

49. Антиинфляциялық саясат және оның Қазақстандағы ерекшеліктері.

50. Нарықтық экономикадағы мемлекеттің экономикалық функциясы.

51. Экономиканы мемлекеттік реттеудің әдістері мен формалары.

52. Мемлекеттік реттеудің Кейнстік  және монетарлық үлгілері.

53. Жұмыссыздықтың әлеуметтік-экономикалық зардаптары. Оукен заңы.

54. Мемлекеттік бюджет құрылымы. ҚР мемлекеттік бюджеті.

55. Бюджет тапшылығы. Бюджет тапшылығын қаржыландыру әдістері.

56. Нарықты экономиканың әлеуметтік саясаты.

57. ҚР ұлттық қоры. Оны пайдаланудың 2015-2016жж.негізгі бағыттары.(ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халықтарына жолдауынан 11.11. 2014ж.)

58. Салық салу ережелері. Салық түрлері және функциялары.

59. ҚР салық жүйесінің ерекшеліктері.

60. Мемлекеттің салық арқылы экономиканы ынталандыруы мен тежеу саясаты.

61. Экономикадағы ақша ұсынысы және ақшаға сұраныс. Монетарлық ереже.

62. Мемлекеттің несие және банктық жүйелері. Банк түрлері және олардың экономикадағы функциялары.

63. Ақша-несие саясаты. Ақша-несие саясатының инструменттері.

64. Экономикалық өсу ұғымдары және оны өлшеу әдістері. Экономикалық өсу типтері, факторлары.

65. Экономика өсуінің  заманауи типі және  сапасы. ҚР экономикасының өсу факторлары.

66. Мемлекеттің сыртқы сауда саясаты: протекционизм және еркін сауда. Сыртқы сауда саясатының инструменттері.

67. Қазақстанның сыртқы саудасы.

68. Капитал миграциясы. Шет елдердің тікелей және портфельдік инвестициялары.

69. ҚР шет ел инвестициялары.

70. Дүниежүзілік сауда ұйымы. Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіруінің мәні.

71. Қазақстанның инфрақұрылымдарды  дамытудағы  жоспарлары. (ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халықтарына жолдауынан 11.11. 2014ж.)

72. «НҰРЛЫ ЖОЛ»  жаңа экономикалық саясат - ҚР экономикалық өсуінің кепілі ретінде.

73. Нарықтық экономкадағы баға белгілеу әдістері. Баға және оның мәні.

74. Экономиканы интерұлттандыру және әлемдік шаруашылық. Экономикалық интеграциялар.

75. Қазақстанның ЕурАзиялық одаққа мүшелігі және оның сыртқы саудадағы рөлі

 

Емтихан сұрақтарын өңдеп құрастырғандар:

э.ғ.к., доцент Нұрпейіс Е.М.

э.ғ.к., доцент Сметанникова Л.М.

PhD, к.п.н. Сарсекеев М.М.

                                               

 

17.10.2016.